VAN VEE NAAR B&B

We hebben deze monumentale boerderij uit 1850 eind 2017 gekocht van de boer die hier bijna zijn hele leven heeft gewoond. Heel veel mooie oude details zijn goed bewaard gebleven. Ook de kolossale stal met z’n gebinten, juffers, schoren en gordingen. Een imposant bouwwerk, waar vroeger het vee, de karren en allerlei andere werktuigen stonden. Met veel liefde en respect voor het verleden hebben we dit monumentale bouwwerk gerestaureerd en verbouwd. Om het te behouden voor de toekomst en om het een nieuwe functie te geven.

Na twee jaar heel hard werken samen met een fantastisch team van familie, vrienden, architecten, restaurateurs – échte ambachtslieden – en lokale leveranciers is dit het resultaat. En oordeel zelf, is het niet prachtig? Kom eens logeren om het met eigen ogen te zien en lijfelijk te ervaren. Want zoals al onze gasten zeggen: “In werkelijkheid is het nog veel mooier dan op de plaatjes…” En zo is het ook. Do bist fan herte wolkom!

Ook in de bedrijfsfilm van onze geweldige aannemer komt onze boerderij in beeld (bij 6:50)

MET MEDEWERKING VAN…

Van meet af aan hebben we als uitgangspunt genomen dat we dit ‘plan’ met lokale partijen wilden realiseren. En dat is supergoed gelukt. Ook nu we klaar zijn werken we graag samen met ondernemers uit de buurt aan een optimale beleving voor onze gasten. Daarom vinden we het leuk om deze partijen op onze website te vermelden. Ook zij doen er alles aan om uw verblijf hier onvergetelijk te maken. Van harte aanbevolen!

 • Bouwbedrijf van der Werff, Dokkum
 • Vellema Installatietechniek, Hallum
 • Rietdekkersbedrijf Ten Hoven, Wâlterswâld
 • Glashandel Nicolai, Dokkum
 • Stukadoorsbedrijf De Âlde Stjelp, Oosternijkerk
 • Tegelzetbedrijf Nieuwhof, Leeuwarden
 • Moldipaint, Dokkum
 • Hoekstra Brandbeveiliging, Ureterp
 • JFA Bouwhistorie en restauratie, Tjerkwerd
 • Sieperda Architectuur, Bolsward
 • Kooistra Antieke Bouwmaterialen, Damwâld
 • Bergsma Oude Bouwmaterialen, Damwâld
 • GW Zoodsma Grondbewerking, Jannum
 • DAZ Gearsmeaner, Jannum
 • Gebroeders Folkertsma, Ginnum
 • Meesterschilder PakeB, Buitenpost
 • Hoekstra Bedrijfshygiëne, Tijnje
 • Van der Heide Bliksembeveiliging, Drachten
 • Gevelrenovatie Postma Nijboer, Drachtstercompagnie
 • Stichting Monumentenwacht Fryslân
 • Provinsje Fryslân
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Rabobank, Damwâld
 • Rensma Meubelbouw, Oosternijkerk
 • Harms Wonen & Slapen, Dokkum
 • De Beddenkamer, Dokkum
 • Houthandel en Zagerij Bloemhof, Oentsjerk
 • Boersma Vloeren, Winsum

Eten, drinken en beleven

 • JanCooks4You, Niawier
 • De Molketap, Reitsum
 • Eddy de Jong – De Echte Bakker, Dokkum
 • Slagerij Bauke Talsma, Dokkum
 • Drankenhandel Cru68, Burgum
 • Logementen Jannum
 • Jellema Tweewielers, Ferwerd
 • Aangesloten ondernemers van het GastenGilde
keyboard_arrow_up